De overlast van drugshandel in Roosendaal is sinds 2015 toegenomen. Dat blijkt uit de bewonersenquête van 2017. 

17 procent van de ondervraagden geeft aan geregeld te maken te krijgen met hinder door drugsdealers. Twee jaar geleden was dat nog 13 procent. De meeste drugsgerelateerde overlast wordt ervaren in Roosendaal-Oost, Noord, West en in de wijken Centrum en Kroeven.

Van de mensen die met drugsoverlast te maken hebben, geeft 25 procent aan dit te maken heeft met drugstoeristen en 27 procent met verslaafden.

Als wordt gevraagd naar de ontwikkeling van drugshinder het afgelopen jaar, zegt bijna één op de vijf dat er sprake is van een toename en 6 procent ondervond juist een afname. Eén op de vijf zegt dat de overlast het afgelopen jaar gelijk is gebleven.

Coffeeshops

Deze resultaten komen overeen met het onderzoek van de CBS Veiligheidsmonitor uit juli dit jaar. Toen bleek dat bewoners van de gemeente Roosendaal in Nederland het vaakst te maken krijgen met drugsoverlast.

13 procent gaf toen al aan dit soort hinder mee te maken. Dat komt volgens het CBS door de sluiting van coffeeshops in 2009 om drugstoerisme tegen te gaan. Deze maatregel zou juist averechts werken. De handel die voorheen plaatsvond in de coffeeshop heeft zich verplaatst naar de straat.

Criminaliteit

Meer dan driekwart van de ondervraagden geeft in de bewonersenquête aan dat er weinig criminaliteit in de buurt plaatsvindt. De minste criminaliteit wordt ervaren in Heerle en Moerstraten.

In Roosendaal-Noord is dit juist precies omgekeerd. Ook de Kroeven, Roosendaal-West, Nispen en het Centrum komen er niet gunstig vanaf.

Vernielingen

Het aantal vernielingen aan straatmeubilair is dalende, terwijl het aantal auto-inbraken en bekladdingen stabiel blijft. Woninginbraken, fietsendiefstallen en geweldsdelicten komen ook minder voor.

Eén op de drie invullers van de enquête is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een delict. Het meest voorkomende misdrijf is de vernieling of diefstal van een onderdeel van de auto.