Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief de omgevingsvergunning voor de biomineralenfabriek verleend. Het bestemmingsplan werd in 2015 al goedgekeurd door de gemeenteraad

Het bestemmingsplan dat in 2015 is goedgekeurd door de gemeenteraad maakt de komst mogelijk. "We begrijpen de gevoeligheden, maar wettelijk kunnen we niet anders", legt wethouder Cees Lok uit. De second opinion die de gemeente door onderzoeksbureau TAUW liet doen, bracht geen nieuwe inzichten die weigering mogelijk maakten.

De gemeenteraad eiste in februari in een motie dat dat het college niet zou overgaan tot goedkeuring. Een onmogelijke opdracht volgens Cees Lok. Het is volgens hem geen optie om de initiatiefnemers voor de biomineralenfabriek uit te kopen: "Daarmee blijft het bestemmingsplan overeind staan. In de tussentijd kunnen ook andere partijen een aanvraag indienen voor een vergunning."

Afvalfabriek SUEZ en landbouworganisatie ZLTO willen op de locatie aan de Potendreef de biomineralenfabriek realiseren. Daarin wordt varkensmest omgezet in mestkorrels die naar het buitenland kunnen worden getransporteerd. Boeren in andere landen kunnen deze biomineralen dan gebruiken om gewassen te laten groeien. Omwonenden in de wijk Westrand zijn tegen het initiatief. Zij zijn bang voor geuroverlast en gezondheidsklachten.

Volgens Lok laat uitgebreid onderzoek zien dat de biomineralenfabriek voldoet aan alle grenswaarden. Onderzoek van TAUW laat zien dat de luchtkwaliteit niet in gevaar komt.

Extra eisen

Daarnaast zijn er extra eisen gesteld in de verstrekte bouw- en milieuvergunningen. "Op deze manier bouwen we waarborgen in", benadrukt Lok.

Zo is vastgesteld hoe hoog de uitstoot van fijnstof mag zijn en dient de biomineralenfabriek te draaien op de nieuwste technieken die er voor zorgen dat de luchtkwaliteit niet in het geding komt.

Volgens Berend Hoekstra, adviseur luchtkwaliteit bij TAUW hoeven omwonenden niet bang te zijn voor een poeplucht: "De mest wordt uitgebreid bewerkt en ondergaat een chemisch proces. De uiteindelijke lucht die vrijkomt uit een schoorsteen van veertig meter geeft slechts een hele lichte concentratie." Eerder gaven ook gezondheidsdienst GGD en de Commissie Milieu-effectrapportage (MER) groen licht.

Metingen

De eigenaren van de fabriek dienen bij het opstarten van de productie metingen te laten uitvoeren om te kijken of er echt geen sprake is van geuroverlast. Als dat wel het geval is, dienen zij direct maatregelen te nemen. "Die staan ook al beschreven en kunnen indien nodig worden ingezet", vertelt Lok. Hij wijst er op dat de biomineralenfabriek komt op een plek waar altijd al zware industrie is toegestaan.

Daarnaast draait het initiatief op restwarmte van de naastgelegen afvalcentrale wat bijdraagt aan de duurzaamheid. Lok benadrukt dat de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft om de fabriek tegen te houden. Daar kan een motie niets aan veranderen. Alleen de rechtbank zou nog negatief kunnen besluiten.

De Werkgroep Biomineralen heeft inmiddels aangekondigd beroep in te stellen. Ook loopt er inmiddels een handtekeningenactie in de Westrand. De gemeente geeft aan nauwlettend in de gaten te houden of de biomineralenfabriek zich aan alle vergunningsvoorwaarden blijft houden.