De rotonde tussen de Van Beethovenlaan en de Boulevard in Roosendaal wordt vergroot. Op deze manier verbetert met name de verkeersveiligheid voor fietsers en ontstaat er een betere verkeersafwikkeling. 

De fietspaden komen verder van de rijbaan af, waardoor fietsers een beter zicht krijgen op het aankomend verkeer. Verder ontstaat er meer opstelruimte voor automobilisten.

Het ontwerp van de rotonde is ruimtelijk afgestemd op de uitbreidingsplannen van de Jumbo-supermarkt. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met Veilig Verkeer Nederland en Arriva.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het beschikbaar stellen van geld.