De gemeente Rucphen krijgt meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. De bevoegdheden van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr zijn uitgebreid. 

In eerste instantie kon de burgemeester slechts twee instrumenten inzetten: het geven van een waarschuwing of het overgaan tot een uithuisplaatsing of het sluiten van de woning. Een nieuwe wet geeft Van der Meer Mohr de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing op te leggen aan een overlastpleger.

"Op deze manier kunnen we woonoverlast effectiever aanpakken", aldus de burgemeester. Het geven van een waarschuwing werd vaak beschouwd als een te lichte sanctie en een uithuisplaatsing of het sluiten van de woning als een te zware maatregel. Met een gedragsaanwijzing kan de burgemeester per geval beter ingrijpen.

Muilkorven

De gedragsaanwijzing heeft de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In de last staat beschreven dat de overlastgever een bepaalde handeling moet doen of nalaten. Daarin staat bijvoorbeeld dat een hond moet worden gemuilkorfd, dat er geen luide muziek mag worden gedraaid of dat er maar een beperkt aantal bezoekers per dag mag worden ontvangen.

Bij de daadwerkelijke uitoefening van bestuursdwang geldt bijvoorbeeld het verwijderen van bezoekers uit de woning, het aanbrengen van geluidswerende vloerbedekking, het weghalen van geluidsapparatuur, het in beslag nemen van huisdieren of een tijdelijk toegangsverbod tot de woning voor de gebruikers. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan overlastgevers in zowel huur- als koophuizen.

Laatste redmiddel

Van der Meer Mohr benadrukt dat het inzetten van de gedragsaanwijzing slechts gebeurt als uiterst redmiddel: "Pas wanneer minder ingrijpende maatregelen, zoals een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation niet hebben gewerkt, kunnen we de aanwijzing opleggen."