Roosendaal trots op regenboogzebrapad

Wethouder Cees Lok heeft woensdag een zogenaamd regenboogpad officieel in gebruik genomen op het kruispunt Burgemeester Freijterslaan-Laan van Brabant in Roosendaal. 

Dat gebeurde na het hijsen van de zogeheten regenboogvlag bij het Raadhuis op de Markt vanwege Coming Out Day.

Met deze handelingen draagt de Gemeente Roosendaal symbolisch bij aan de sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen (LHBTI-ers).

Bewuste keuze

Voor de locatie van het regenboogzebrapad - dat benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn - is met het kruispunt Burgemeester Freijterslaan -Laan van Brabant volgens de Gemeente Roosendaal bewust gekozen voor een in het oog springende locatie.

Een regenboogpad, ook wel regenboogzebrapad of gaybrapad, is een gedeelte van de openbare weg dat voorzien is van de kleuren van de regenboogvlag om daarmee aandacht te vragen voor diversiteit en de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen.

Alex Raggers

Het Roosendaalse raadslid Alex Raggers, fractievoorzitter van D66, maakte zich sterk voor de komst van een regenboogpad.

Zijn motie over dit onderwerp werd in juli van dit jaar unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders gaf vervolgens uitvoering aan dit besluit.

Veiligheid

Gebruikers van een regenboogpad hebben overigens niet dezelfde rechten als gebruikers van een officiële voetgangersoversteekplaats. De diversiteit aan kleuren is niet gelijk aan een zwart-wit zebrapad.

Het regenboogpad heeft dus geen juridische status. Om die reden is er gekozen voor een plek waar het oversteken toch al is geregeld met verkeerslichten. Veilig oversteken blijft op die manier gegarandeerd en ontstaat er geen verwarring.

Wereldwijd

In diverse andere steden in Nederland, maar ook in het buitenland, zijn uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap regenboogzebrapaden aangelegd.

"Roosendaal is een prettige stad om in te leven, te wonen en te werken, maar ook een gastvrije stad om op bezoek te komen", aldus wethouder Cees Lok.

"Met het regenboogpad verwelkomen we ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. We laten zien dat iedereen zichzelf kan en mag zijn in Roosendaal."

Tip de redactie