Wethouder Hans Verbraak (Economische Zaken) in Roosendaal heeft raadslid Wilbert Brouwers van de VLP-fractie beloofd om de gemeenteraad op de hoogte te brengen over de uitkomsten van het verkeersonderzoek van de Jumbo.

Hij deed dit in reactie op een door het raadslid gestelde schriftelijke vraag over de uitbreiding van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan.

Brouwers verwees daarbij naar de raadsmededeling over de uitbreiding, welke werd behandeld in de commissievergadering.

Tijdens de behandeling werd ook gesproken over de mogelijke, tijdelijke huisvesting. "lnzake deze tijdelijke huisvesting heeft de VLP zorgen over de verkeersveiligheid en -afwikkeling (waaronder parkeeroverlast) rondom deze locatie", zo meldde Brouwers in zijn schrijven.

"De wethouder heeft aangegeven dat in de anterieure overeenkomst met Jumbo is opgenomen dat de tijdelijke locatie van de (nood)winkel moet voldoen aan de veiligheidseísen. Eveneens moet er – op kosten van Jumbo – een verkeersonderzoek komen om te bepalen of de locatie daadwerkelijk geschikt is. Er is toegezegd dat er niets zal gebeuren zonder dit betreffende onderzoek en dat de Jumbo nu aan zet is."

Onduidelijkheid

Voor de VLP reden om wethouder Hans Verbraak te verzoeken de gemeenteraad middels een raadsmededeling op de hoogte te houden over de uitkomsten van dit nog uit te voeren onderzoek. Ondanks de mededeling van de wethouder dat de gemeenteraad recht heeft op transparantie in dit dossier, bleek het voor de VLP echter niet duidelijk of nog een raadsmededeling zou volgen over de uitkomsten van het onderzoek.

Hierop klom Brouwers zoals gezegd in de pen. Met de nu opnieuw gedane toezegging door wethouder Verbraak om via een raadsmededeling verslag te doen van verdere ontwikkelingen, is aan die onduidelijkheid dus een einde gekomen.