De gemeente krijgt nog een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen, zodat het kinderdagverblijf aan de St. Bernardusstraat ook op papier legaal is. 

Volgens burgemeester Jobke Vonk-Vedder voldoet de kinderopvanglocatie gewoon aan alle eisen, maar is het alleen nog wachten op de goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan.

Dat staat dit jaar nog op de agenda van de Halderbergse gemeenteraad. "Wat ons betreft klopt dan alles, want anders zouden we deze procedure niet op deze manier volgen", zo zegt ze.

Het kinderdagverblijf aan de St. Bernardusstraat in Hoeven is al enige jaren op die locatie gevestigd. Omwonenden hebben ruim een jaar geleden echter een klacht ingediend, omdat het bouwblok groter zou zijn dan volgens de eerdere gemaakte afspraken mocht.

Bezwaar

Volgens de gemeente is de situatie te legaliseren en heeft het geen betrekking op het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf. Er zijn er geen kinderen in gevaar en het college heeft dan ook aangegeven niet te gaan handhaven, omdat de situatie ‘vanzelf’ in orde zou komen als het nieuwe bestemmingsplan in werking zou treden.

"We hebben hier te maken met een kinderdagverblijf dat aan alle eisen voldoet, maar waar wel iemand bezwaar tegen heeft gemaakt", zo zegt burgemeester Vonk-Vedder. Ook kwam er een bezwaar binnen tegen het feit de gemeente heeft aangegeven, op advies van de vaste adviescommissie voor de bezwaarschriften, niet te gaan handhaven.

Procedure

De commissie heeft zich hier nogmaals over gebogen en zegt nu dat het bezwaar gegrond is. Volgens burgemeester Vonk heeft de gemeente Halderberge dankzij een handhavingsbesluit nu nog een half jaar de tijd.

"Dat moet genoeg zijn. Het kinderdagverblijf kan dan ook gewoon blijven zitten. Daar gaan wij hoe dan ook vanuit, anders hadden we deze procedure niet gevolgd en hadden we wel in actie gekomen", zo zegt de burgemeester desgevraagd.