De vertraagde werkzaamheden aan de St. Janstraat in Sprundel worden op maandag 2 oktober weer hervat. Dat meldt de Gemeente Rucphen. 

Dat de reconstructie van de St. Janstraat in Sprundel even heeft stilgelegen, noemt de Gemeente Rucphen ‘vervelend voor de inwoners en ondernemers’. Dat heeft echter alles te maken met de grote waarde die zij hecht aan een goede kwaliteit van bestrating. Daarom is in overleg met de aannemer gekozen voor deze werkwijze.

"De kwaliteit van het werk voldeed niet aan de afspraken", vertelt verantwoordelijk wethouder Laura Matthijssen. "Dit was door ons zelf al geconstateerd. Daarnaast ontvingen we hierover de laatste tijd reacties van omwonenden. Na de bouwvak hebben we overleg gehad met de aannemer. Dit overleg heeft geleid tot een gezamenlijke schouw van het werk."

Op basis van de schouw heeft de aannemer een herstelplan opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de aannemer de geconstateerde afwijkingen gaat herstellen. Ook zijn afspraken vastgelegd hoe de gewenste kwaliteit voor het verdere traject beter kan worden geborgd. "Zo voorkomen we dat dit in de toekomst nogmaals gaat gebeuren."

Goedkeuring

"Het herstelwerk moet uiteraard goed en zorgvuldig uitgevoerd worden. In het belang van de kwaliteit die we nastreven hebben we pas op de plaats gemaakt en is samen afgesproken dat pas verder gegaan wordt met het werk als het herstelplan is goedgekeurd. Uitzondering hierop waren de reeds aangevangen werkzaamheden bij de aansluiting met de Molenbaan", zo vervolgt Matthijssen.

"Het is uiteraard vervelend dat het werk even stil heeft gelegen. We willen de reconstructie zo snel als mogelijk afronden. Inwoners en ondernemers hebben er immers hinder van. De kwaliteit moet daarentegen wel goed zijn. Het straatwerk moet er ook de komende jaren netjes bij liggen. Daarom was deze tussenstap even nodig."

Kruising

Met het goedgekeurde herstelplan kan de aannemer volgens de wethouder nu door. Matthijssen. "Een groot deel van de herstelwerkzaamheden is al door de aannemer uitgevoerd. Het werk heeft dus maar heel kort stilgelegen. De aannemer gaat nu voortvarend aan de slag met het herstellen en de overige werkzaamheden. De intentie is de opgelopen vertraging zo spoedig mogelijk in te lopen."  

De kruising met de Molenbaan en de St. Janstraat is inmiddels weer opengesteld voor verkeer. “Vanaf de St. Janstraat kunnen inwoners de Molenbaan dus weer bereiken”, besluit Matthijssen.