Delen van de gereconstrueerde St. Janstraat in Sprundel voldoen niet aan de norm. Al vrij snel kwamen de eerste klachten binnen: de stoepen zijn te hoog. Dat probleem is inmiddels opgelost. Maar er blijken meer knelpunten die moeten worden aangepakt.

De St.Janstraat ondergaat momenteel een facelift die in drie fases wordt aangepakt.

Zoals gepland heeft de uitvoerende partij, M.J. Oomen Groep uit Sprundel, ervoor gezorgd dat het eerste gerenoveerde stuk St. Janstraat, vanaf de rotonde Ettenseweg/ Bosstraat tot de Schuurkerkstraat, voor de bouwvak weer gebruikt kon worden.

Al vrij snel werd echter duidelijk dat de stoepen te hoog lagen. "Wij kregen deze opmerking van diverse omwonenden. Dat bleek te kloppen en we hebben dit probleem snel opgelost", aldus wethouder Laura Matthijssen.

Afwijkingen

Aansluitend volgde de schouw, waarbij de gemeente erop toeziet dat het werk is verricht zoals afgesproken. Het schouwen is het objectief meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit van de weg. Matthijssen hierover:

"Hiervoor is een norm gesteld. Er mogen wel wat afwijkingen zijn, maar binnen bepaalde grenzen. Op een aantal plekken bleek de kwaliteit onder de norm."

Minimaliseren

Maar voordat deze knelpunten worden aangepakt, moet een herstelplan worden geschreven. "De uitvoerder wil het tijdverlies minimaliseren", aldus de wethouder. "Behalve tijdverlies moeten de werkzaamheden ook efficiënt worden uitgevoerd zodat bewoners en weggebruikers er zo min mogelijk overlast van ondervinden. Zeker nu men begonnen is met fase twee. Wanneer de herstelwerkzaamheden precies worden uitgevoerd is nog niet bekend."

Wat de problemen op het nieuw stuk wegdek zijn kan de wethouder niet exact aangeven: "Samen met onze opzichter heeft de aannemer wat punten in kaart gebracht en wordt een plan van aanpak gemaakt. Uiteraard zijn de kosten voor de uitvoerder." 

Matthijssen heeft wel haar zorgen geuit over de nabijgelegen school, nu fase twee – dertig kilometer zone – wordt aangepakt: "Nadrukkelijk heb ik gewezen op de aanwezigheid van de school. Al snel bleek dat voetgangers en fietsers zich langs de werkplek manoeuvreerden. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties en hebben we opgelost door een deel te blokkeren met hekken."

Wegversmallers

Het nieuwe stuk is geheel bestraat met geluiddempende klinkers. Volgens buurtbewoners wordt er nog steeds te hard gereden. Op dit stuk geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De snelheid wordt geluwd door twee wegversmallers die binnenkort worden voorzien van groen. "De palen zijn er al uitgereden. Er zijn nu zolang pionnen weggezet", aldus een bezorgde buurtbewoner.

Ook vragen buurtbewoners zich af waarom het fietspad op het laatste stukje in een grijstint is bestraat terwijl het gehele pad verder met een rode steen is aangelegd. Matthijssen: "De rode stenen waren op, een calculatiefoutje van de uitvoerder. Het fietspad is nu opgevuld met klinkers van de parkeervakken. Maar ook dit wordt geregeld. De rode klinkers zijn inmiddels bijbesteld."

Ondanks de knelpunten van het nieuwe stukje St. Janstraat, heeft de wethouder er alle vertrouwen in dat het netjes wordt opgelost. 'We zoeken samen naar een oplossing waarbij de uitvoerder op schema kan blijven en de overlast wordt beperkt."