De gemeente Roosendaal stuurt toezichthouders naar de buitengebieden, om zo drugsgerelateerde criminaliteit te voorkomen.

De bewoners en ondernemers in het buitengebied krijgen van toezichthouders te horen hoe zij alert kunnen zijn op criminaliteit. 

"Er wordt een map uitgereikt met verdere informatie. Op deze manier wordt niet alleen meer bewustwording gecreëerd bij inwoners, maar kan het de gemeente en politie ook belangrijke aanvullende informatie opleveren", legt een gemeentewoordvoerder uit.

Op verschillende plaatsen in Brabant werden de afgelopen tijd grote hennepkwekerijen en drugslaboratoria ontdekt in leegstaande boerenschuren. Ook worden boeren volgens de politie met enige regelmaat benaderd door drugscriminelen met de vraag of hun schuur verhuurd wordt. 

Signalen

Volgens burgemeester Jacques Niederer zijn er nu toe zijn geen concrete signalen van dergelijke criminaliteit op het Roosendaalse platteland. "Maar dat wil niet zeggen dat dergelijke problematiek hier niet speelt."

Daarom heeft de gemeente de samenwerking opgezocht met land- en tuinbouworganisatie ZLTO, de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB), buurtpreventieteams en de politie. De preventiegesprekken starten in september.

In januari 2018 volgt een evaluatie van het project en wordt gekeken naar een mogelijk vervolg.