De begraafplaats in het Sprundelse Fatimapark wordt omzoomd door een pad waaraan 15 staties - religieuze afbeeldingen - liggen. Het zijn de zogeheten 'Geheimen van de Rozenkrans', die de 5 blijde, de 5 droeve en 5 glorierijke geheimen vertellen. 

Gelovigen worden geacht tijdens het bidden van de rozenkrans in gedachten stil te staan bij die momenten.

De staties, die stammen uit 1948, zijn aangetast door weer en wind; vooral vriezend weer heeft schade aangericht.

Beleef Sprundel

Enkele organisaties uit Sprundel - de heemkundekring, de parochie, de Molenstichting, de Stichting Dorpswerk en de ondernemersvereniging - hebben de handen ineengeslagen om Sprundel op de kaart te zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming.

Ze hebben daarvoor de projectgroep ‘Beleef Sprundel’ in het leven geroepen. Beleef Sprundel richt zich op vier pijlers. Cultureel en Religieus Erfgoed, Wandelen en Fietsen, Streekproducten en Verblijfs- en Dagrecreatie.

Oorspronkelijke staat

Naast het organiseren van allerlei activiteiten - zoals rondleidingen, wandel- en fietstochten - heeft Beleef Sprundel het initiatief genomen de Geheimen van de Rozenkrans in hun oorspronkelijke staat terug te brengen.

Een beeldhouwer gaat aan de hand van gipsafdrukken nieuwe kopjes of onderdelen daarvan maken, waarna de restaurateur deze vakkundig terugplaatst. Vorige week maandag werd een begin met het werk gemaakt.

Vrijwilligers

Twee vrijwilligers uit het dorp, Jan Koevoets en André Boeren, gingen aan de slag om de medaillons met daarop de afbeeldingen los te slijpen van de kruizen, om zo het maken van de afdrukken te vergemakkelijken.

"We zijn meteen met de kwaaiste begonnen", vertelt Boeren. En dat ging niet goed!

"De gebruikte specie is keihard en de kruizen zijn van bovenaf volgegoten met beton. Toen we de medaillons los probeerden te maken leidde dat tot extra beschadigingen", wijst Koevoets naar een vers litteken.

Plan B

Het werk is stilgelegd om verdere schade te voorkomen. En er is voor een andere aanpak gekozen. Van Trijp: "We gaan nu proberen om ter plekke afdrukken te maken en te restaureren."

 En als dat ook niet lukt? "Ja, dan moeten we er voor kiezen om in de kruizen te gaan zagen. Dat willen we niet. Want ook die zijn gemetseld met superspecie. We willen de staties zoveel mogelijk in hun oude staat laten. Maar als het niet anders kan …." 

Duurder

De nu gekozen methode is bewerkelijker en valt daardoor duurder uit. "Gelukkig hebben we een post 'onvoorzien', dus we hopen binnen de begroting te blijven." Van Trijp verwacht dat de klus in de loop van 2018 klaar is.