De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Rucphen besteden dit schooljaar extra aandacht aan het parkeergedrag rondom scholen. Dat gebeurt met name bij aanvang en aan het einde van de lessen.

Wie zich niet houdt aan de geldende verkeersvoorschriften, riskeert een geldboete van minimaal negentig euro.

Het is een bekend probleem dat ouders hun kinderen het liefste zo dicht mogelijk bij school afzetten. Daardoor parkeren zij massaal voor het schoolgebouw.

Dit zorgt ervoor dat een verkeerssituatie er niet overzichtelijker op wordt. Zo wordt er ook fout geparkeerd, waardoor gevaarlijke taferelen ontstaan voor kinderen en ouders die fietsend of lopend naar school komen.

Waarschuwing

De eerste schoolweken treden de BOA’s vooral waarschuwend op. Wie zich daarna nog niet houdt aan de geldende regels, kan alsnog rekenen op een prent.

"Het doel van onze acties is het bevorderen van correct parkeergedrag en daardoor een veiliger verkeerssituatie creëren bij alle scholen binnen onze gemeente."

Controleren

"Concreet betekent dit dat de BOA’s bij scholen gaan controleren op parkeren op, of te dichtbij een kruising, dubbel parkeren en buiten de vakken parkeren", legt een gemeentewoordvoerder uit.

Niet alleen de eerste schoolweken is er aandacht voor parkeren. Het gehele jaar door is er planmatig aandacht voor het juist wegzetten van de auto. Op deze manier draagt de gemeente bij een veilige verkeersomgeving.