De NatuurWerkgroep Rucphen breidt het aantal kruidenakkers uit. Voor de eerste helft van 2018 zijn er afspraken gemaakt voor de realisatie van 2,7 hectare nieuwe akkers. 

Verder voeren vrijwilligers gesprekken met meerdere geïnteresseerden, waaronder de eigenaren van Landgoed Schijf. Daarmee lijkt de doelstelling om te komen tot vijftien hectare akkerkruiden haalbaar.

In het eerste jaar werd zes hectare grond ingezaaid met niet veel voorkomende kruiden. Afgelopen week werd het graan op de twee grootste akkers geoogst. Daaronder valt een groot aantal exemplaren van het zeldzame akkerviltkuid. Het graan op de overige akkers blijft staan als wintervoer voor vogels en kleine zoogdieren.

Streekproducten

Projectcoördinator Harrie Tak is tevreden over het verloop van het project. Bij drie inspectierondes werden 22.000 akkerkruiden geteld. Hij heeft er goede in hoop in dat de Natuurwerkgroep Rucphen het project over drie jaar zonder subsidie kan voortzetten.

In 2016 kreeg het initiatief 100.000 euro subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant.  De vrijwilligers streven naar de ontwikkeling van streekproducten, zoals honing, kruidkoek, kruidenbier en natuurvlees om op deze manier inkomsten te vergaren.