De gemeente Roosendaal ontwikkelt een genderneutraal beleid, waarin termen als 'dames en heren' zoveel mogelijk worden vermeden.

Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van personen die niet als man of vrouw willen worden aangesproken, omdat zij zich niet thuis voelen in één van deze twee hokjes.

Op dit moment is er nog geen officieel beleid in Roosendaal, maar er wordt al wel rekening gehouden met deze ontwikkeling.

Zo wordt in speeches al een genderneutrale aanspreekvorm gehanteerd, zoals ‘beste bewoners’. In brieven wordt dit beleid nog niet toegepast, maar de gemeente is wel van plan om dit in te voeren.

Formulieren

Bij formulieren wordt ook zo min mogelijk gevraagd naar het geslacht van de burgers. Dat gebeurt wel bij technische, juridische of ambtelijke noodzakelijke processen, zoals bij een geboorteaangifte. Op dit moment beschikt het stadskantoor nog niet over een gezamenlijk toilet waar mannen en vrouwen gebruik van kunnen maken.

De sanitaire voorzieningen zijn op dit moment gescheiden, maar daar komt wel verandering in. “De gemeente is van plan om dat in te voeren bij de renovatie van gemeentelijke gebouwen”, meldt gemeentewoordvoerder Jeroen Schrauwen.

Discussie

De discussie over genderneutraal beleid kwam onlangs op gang, nadat de gemeente Amsterdam besloot de term ‘dames en heren’ te vervangen door termen als ‘beste mensen’, ‘geachte aanwezigen’ of ‘beste Amsterdammers.’

Ook spoorwegvervoerder NS koos er onlangs voor om passagiers aan te spreken met ‘Geachte reizigers’ in plaats van ‘Geachte dames en heren.’ Daarnaast zijn er gemeenten die kiezen voor gezamenlijke wc’s.

Zo genderneutraal mogelijk

De gemeente Roosendaal probeert daarmee zo genderneutraal mogelijk te zijn. De LHTBI-organisaties (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel) zijn blij met deze ontwikkeling. Volgens homo-organisatie COC heeft niemand er last van als genderneutraal beleid de norm wordt en sluit dit aan bij mensen die zich noch man noch vrouw voelen.

Volgens Kennisinstituut Movisie is ongeveer één op de 250 mensen transgender. De meesten zijn ‘geboren in het verkeerde lichaam’. Een minderheid van deze groep voelt zich man én vrouw.