De gemeente Roosendaal wil alsnog een recreatieve poort bij Landgoed Wouwse Plantage realiseren. Dit wordt een parkeerterrein waarbij ook meer informatie te vinden is over bijvoorbeeld wandelpaden in de buurt. 

Daarnaast komen er langs de route verschillende kunstobjecten die aansluiten bij de belevingswaarde van het landgoed. In eerste instantie was het de bedoeling om een beeldentuin in te richten bij het landgoed, maar dit initiatief is van de baan.

In eerste instantie ging een projectontwikkelaar aan de slag met Landgoed Wouwse Plantage, maar die is afgehaakt. Daardoor is er geen zicht op de ontwikkeling van appartementen in het kasteeltje en woningen op het landgoed.

Ook werd de stekker getrokken uit de komst van golfbaan Bergsche Heide nabij Wouwse Plantage.

Openluchtmuseum

Na het afketsen van deze projecten, bekeek de gemeente welke onderdelen van de plannen voor Landgoed Wouwse Plantage nog wel te realiseren waren. Op deze manier kunnen de beschikbare gelden die de provincie Noord-Brabant eerder beschikbaar stelde toch worden besteed.

Zo wordt ingezet op goede en veilige verbindingen tussen de recreatieve poort Wouwse Plantage, het dorp, de horeca, de toeristische ondernemingen en de natuur. Recreanten kunnen langs de route genieten van verschillende kunstwerken.

"Zo wordt het landschap als het ware een museum en worden de deelgebieden aan de Route van de Turf de kamers van het museum", meent het Roosendaalse gemeentebestuur. De Route van de Turf is een acht kilometer lange fietsroute langs de turfroutes in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Tussen 1200 en 1700 werd er volop turf gewonnen uit het veen in West-Brabant om te worden gebruikt als brandstof. Deze speciale route herinnert bezoekers daaraan en is inmiddels gerealiseerd.

Periodiek evenement

Verder wordt nagedacht met de provincie Noord-Brabant over de komst van een periodiek terugkerend evenement. Deze activiteit zou in 2018 voor het eerst worden gehouden. Daarbij spelen ook de binnenstad van Roosendaal en de parken een belangrijke rol.

Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor aansluiten bij de feesten rondom het 750-jarig bestaan van Roosendaal in 2018. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen voor de recreatieve poort en de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte.