Er groeien in vergelijking met voorgaande jaren meer gras- en plantensoorten op de dijken in West-Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van waterschap Brabantse Delta. 

Op enkele plaatsen zijn bedreigde planten aangetroffen, zoals de bijenorchis, de kattendoorn en de blauwe walstro. Deze soorten staan op de Rode Lijst. Dat houdt in dat zij bijzonder kwetsbaar of zeldzaam zijn.

Het waterschap is blij met deze ontwikkeling. Een grote variatie aan grassen- en plantensoorten is belangrijk voor de ontwikkeling van de dijk. Wortels van deze grassen en planten houden op verschillende dieptes de bodem vast en zorgen zo voor een stevige grasmat. Het gras speelt zo een belangrijke rol in de bescherming van dijken tegen de golven bij hoog water.

Koeien

De afgelopen jaren besloot Brabantse Delta dat koeien niet langer op de dijken mogen grazen. Onder bepaalde voorwaarden mogen schapen wel worden ingezet voor beweiding, maar dat gebeurt nu ook minder dan voorheen. Deze ontwikkeling is mogelijk bepalend voor de toename van de gras- en plantensoorten op de dammen.

Ook heeft het waterschap meer oog gekregen voor de bescherming en het behoud van bijzonder groen. In juni 2016 kreeg het team "Keringen en Vaarwegen’"nog een onderscheiding voor de speciale aandacht die medewerkers van Brabantse Delta besteden aan zeldzame planten. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de bijenorchis.

Dit is een orchidee die weinig voorkomt. De bloemen worden niet bedreigd. De plant is te herkennen aan de witte, roze of roodachtige bloemdekbladen en de slanke losse aren. Na de ontdekking van de bijenorchis, besloot het waterschap om het maaibeleid aan te passen.

Op de keringen langs het Volkerak-Zoommeer plaatsten werknemers van Brabantse Delta markeringen. Daardoor worden deze bloemen niet gemaaid. Op deze manier behoudt de zeldzame orchidee de groeiplaats en wordt op actieve wijze in stand gehouden.