Het beheer en het onderhoud van de reclameborden in bushokjes die verspreidt staan door de hele gemeente Halderberge komt in handen van het bedrijf Clear Channel Nederland uit Oegstgeest. 

De looptijd van het contract voor het beheer en onderhoud aan de abri’s in Halderberge is verlopen en om die reden moest het college van B&W op zoek naar een vervangend bedrijf.

Halderberge is verplicht om aan te besteden en gezien die looptijd werd het laatste contract nog eens met een half jaar verlengd. Daarna gaat de opdracht naar Clear Channel. Deze is namelijk als meest voordelige inschrijving naar voren gekomen.