Het appartementencomplex De Parel in Sprundel komt toch niet beschikbaar voor de zorg van kwetsbare ouderen. Alle zestien flats worden straks bewoond door jongvolwassenen met een licht autistische en verstandelijke beperking. 

Dit was in eerste instantie ook de doelgroep van de Parel, maar eind vorig jaar leek er op dat te weinig animo was onder deze doelgroep om alle appartementen vol te krijgen.

In totaal waren vorig jaar acht gegadigden. De afgelopen tijd was er behoorlijk wat media-aandacht wat resulteerden in nieuwe aanmeldingen voor het project. Per 1 oktober nemen tien jongvolwassenen met lichte beperkingen hun intrek in De Parel. Ondertussen is de projectleider ook nog in gesprek met vijf andere kandidaten uit deze doelgroep.

Zorgbehoefte

De Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel heeft er voor gekozen om een andere locatie in het dorp te zoeken waar kwetsbare ouderen kunnen wonen. Het is volgens de vertegenwoordigers van dit comité niet ideaal om deze twee doelgroepen op één verdieping naast elkaar te laten wonen.

In eerste instantie was het de bedoeling om de bovenverdieping voor senioren te bestemmen. Beide categorieën hebben echter verschillende soorten zorg nodig. De huizen op de tweede etage worden daarom nu ook bestemd voor jongeren uit dezelfde doelgroep. De bouw van De Parel is nog in volle gang, maar het appartementencomplex zal snel worden opgeleverd.

Ouders van jongeren met een autistische en verstandelijke beperking waren jaren op zoek naar een geschikte locatie waar hun kinderen begeleid konden wonen. In 2012 kwam de stichting terecht in Sprundel. Op de locatie van de St. Janschool ontwikkelde Stichting Amarant een woonzorgcomplex voor ongeveer dezelfde doelgroep. Door de economische crisis gingen deze plannen niet door. Het oudercollectief besloot toen het heft in eigen hand te nemen en zo ontstond woonzorgcomplex De Parel.

Zoektocht

Desondanks is er in Sprundel ook nog steeds behoefte aan een plek waar ouderen met een zorgbehoefte kunnen wonen. Deze senioren moeten nu vaak hun vertrouwde dorp verlaten om hun intrek te nemen in een verpleegtehuis in een andere plaats. Daar wil de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel graag verandering in brengen.