De gemeente Halderberge kampt met een flink tekort op het budget dat bedoeld is om uitkeringen aan de inwoners van Halderberge te kunnen verstrekken.

Iedere Nederlandse gemeente krijgt hier geld voor vanuit het Rijk, maar dat geld is doorgaans niet toereikend om gemeenten aan te sporen zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te helpen.

Hoewel Halderberge daar intensief op inzet, kampt ze toch met een tekort van ruim 9 procent. Om precies te zijn gaat het om een bedrag van 536.032 euro.

Om die reden vraagt het college een bedrag van 123.141 euro ter compensatie. Het tekort heeft betrekking op 2016.