Het Bravis in Roosendaal en het Amphia Ziekenhuis in Breda gaan samenwerken om patiënten met een acute herseninfarct te behandelen. Sinds 2015 biedt het Amphia een speciale behandeling aan voor deze groep: de intra-arteriële trombectomie.

Daarbij wordt het bloedstolsel via een katheter uit het bloedvat verwijderd. Bij deze behandeling lopen patiënten minder blijvende schade op en herstellen zij sneller.

In Amphia wordt deze ingreep zeven dagen in de week uitgevoerd. Het Bravis ziekenhuis volgt in de toekomst. In Breda zijn inmiddels 88 patiënten op deze wijze behandeld.

Vroeger knapte twintig procent van deze groep goed op. Dat is verdubbeld.