Voor Halderbergse ouders van peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en ook niet in aanmerking komen voor de Voor en Vroegschoolse Educatie-regeling, wordt de peuteropvang voor twee- en driejarigen betaalbaarder.

De Doeluitkering voor het jaar 2017 is namelijk verhoogd naar 31.280 euro, wat betekent dat er een bedrag van duizend euro per peuter beschikbaar is.

De ouders dragen dan zelf nog een bedrag van 86 euro per jaar bij. Volgens het college van B&W wordt de drempel om kinderen naar de peuteropvang te brengen een stuk lager.

De opvang wordt gestimuleerd, omdat het goed zou zijn voor de ontwikkeling van het kind.