Het Werkplein Hart voor West-Brabant wil meer mensen vanuit de bijstand aan het werk helpen. Daarom wordt een intensievere begeleiding op touw gezet. 

Met deze aanpak wil het Werkplein ervoor zorgen dat ook cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen profiteren van de aantrekkende economie.

Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Medewerkers van het Werkplein hanteren voor deze aanpak drie instrumenten: groepsactiviteiten, individuele coaching en werkgeverssamenwerking. Voor elke werkzoekende wordt een maatwerkprogramma opgesteld.

Vaardigheden

Groepsactiviteiten zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en energie. Cliënten worden bijvoorbeeld gestimuleerd om te sporten. De klantmanager coacht de werkzoekende, zodat er meer zelfredzaamheid ontstaat. Ook werkt het Werkplein samen met werkgevers.

Daarbij krijgen mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheid om mee te lopen bij een bedrijf of coaching te krijgen vanuit een ondernemer. Het aantal bijstandsgerechtigden steeg de afgelopen tijd bij het Werkplein Hart voor West-Brabant met 1,6 procent. Dat is minder dan de landelijke instroom van 2,36 procent. “We proberen deze lijn door te zetten”, benadrukt het Werkplein.