Een op de acht inwoners van Roosendaal heeft vorig jaar veel overlast ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Van alle inwoners van 15 jaar en ouder in de Brabantse gemeente gaf 13 procent aan met dit soort overlast te kampen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag op basis van de CBS-Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête waarin deelnemers worden bevraagd over zaken als overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over de politie en preventie.

Het gaat daarbij om steden waar meer dan 70.000 mensen wonen. Van alle 70.000-plusgemeenten gaf 5 procent van de bevolking aan drugsoverlast te hebben ervaren in 2016. Dat is volgens het CBS 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

In de top zes van gemeenten waarvan de inwoners veel drugsoverlast ervoeren staan naast Roosendaal ook Rotterdam en de vier grootste Limburgse steden Maastricht, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen.