De gemeente Halderberge gaat een aantal komgrenzen anders inrichten om ervoor te zorgen dat automobilisten gedwongen worden om hun snelheid te minderen op het moment dat ze de bebouwde kom inrijden. 

Volgens wethouder Jan Mollen gebeurt het nog te vaak dat mensen niet of te laat afremmen, waardoor er in de woonkernen gevaarlijke situaties ontstaan.

De gemeente trekt in totaal 55.000 euro uit voor de herinrichting van de komgrenzen. Ruim een jaar geleden werden al enkele komborden verplaatst om snelheidsduivels een halt toe te roepen. 

In het verkeersplan 2016-2017 heeft de gemeente Halderberge budget opgenomen voor de herinrichting van elf komgrenzen. Wethouder Jan Mollen licht toe: "We willen hierdoor aan automobilisten nog duidelijker en zichtbaarder maken dat ze een woongebied binnen en rijden en dus dertig kilometer per uur moeten rijden."

Doorgaande route

Er zijn eerder al elf komgrenzen verspreid over heel Halderberge geselecteerd, maar de komgrenzen op de Bosschendijk en de Oudenbosscheweg zijn al meegenomen in de reconstructie van de doorgaande route Oudenbosch.

Om die reden is ervoor gekozen om het geld dat hierdoor bespaard wordt in te zetten om de Moerdijksestraat en het West-Vaardeke anders in te richten.

Snelheidsmeter

"Het gaat om bijvoorbeeld het realiseren van wegversmallingen, andere bewegwijzering en in sommige gevallen wordt ook gekozen voor andere bestrating om de overgang van zestig naar dertig kilometer per uur duidelijker te maken", aldus Mollen. "De ervaring leert dat mensen dan toch beter op de snelheidsmeter letten. Ze worden als het ware gedwongen om snelheid te minderen."

Hij benadrukt dat de komgrenzen van Bosschenhoofd nog niet zijn meegenomen in het plan, omdat daar nu een ander onderzoek, in samenspraak met de bewoners, loopt. "We gaan eerst onderzoeken hoe het daar zit met snelheid en het aantal verkeersbewegingen voordat we daar aan de slag gaan. De situatie daar is met de aanleg van de Rondweg behoorlijk veranderd", zo zegt Mollen.

De elf komgrenzen worden dit jaar nog aangepast. In totaal wordt er 55.000 euro uitgetrokken om het plan uit te voeren.