De bouwkavels voor particulieren ’t in Zand, een locatie in de Roosendaalse wijk Langdonk, en aan de Bulkstraat in Wouw voor particulieren worden uitgegeven in september uitgegeven. 

Dat heeft wethouder Theunis bekendgemaakt.

De belangstelling voor de verkoop is op beide plekken groot. In 't Zand is ruimte voor ongeveer 45 vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. Het moet een groen gebied worden, dat goed in de bestaande omgeving past.

In de Bulkstraat komt 12.000 vierkante meter beschikbaar voor woonkavels en nog eens 8.000 vierkante meter voor kavels met een gemengde woon/werkbestemming; hier mogen de bewoners zelf meedenken over de verkaveling en de inrichting van het openbare gebied.

Vrijheid blijheid

Wethouder Theunis laat weten dat toekomstige kopers op beide locaties een grote mate van vrijheid krijgen. De gemeente ziet af van het stellen van strenge welstandseisen. Voor 't Zand wordt een beperkt aantal welstandeisen vastgesteld, zodat de gemeente, als dat nodig mocht blijken, in kan grijpen als de bouwplannen van onvoldoende kwaliteit zijn. Voor de Bulkstraat geldt een nog grotere mate van vrijheid.

De hoop is dat dit tot gevarieerde bouwstijlen en mee daardoor tot aantrekkelijke bebouwing leidt. Theunis: "We gaan de kopers wel helpen bij het maken van onderlinge afspraken en afstemming. We zien graag dat de toekomstige bewoners rekening met elkaar houden."

Toekomstbestendige bouw

Zoals dat inmiddels ook bij andere nieuwbouwprojecten – zoals de Wipwei – het geval is, ziet de gemeente af van het aanleggen van infrastructuur voor gas. Theunis: "We zetten in op duurzame woningbouw. Gas is niet toekomstbestendig en er zijn inmiddels genoeg andere manieren om je huis te verwarmen, te douchen en te koken. We zien graag dat er energieneutraal wordt gewoond."

De ambitie is dat er op beide locaties op alle energiemeter 'nul' komt te staan. De bestemmingsplanprocedures zijn zo goed als rond. Na de zomer wordt begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Theunis verwacht dat de eerste bouwactiviteiten begin 2018 gaan starten.