Het Da Vinci College en Bibliotheek VANnU gaan nog intensiever samenwerken om leerlingen te stimuleren meer te lezen. Dat gebeurt met 'Bibliotheek op school.' 

Het project zorgen voor een flinke verbetering van de woordenschat, het leesbegrip en de basisvaardigheden van technisch lezen en spelling.

De vmbo-school en de bieb werken sinds 2015-2016 nauw samen. Dat wilden zij graag bekrachtigen met een overeenkomst. Zij gaan samen een meerjarig leesplan ontwikkelen dat aansluit bij het taalbeleid en de veranderingen in de school.

Tijdens het project worden de resultaten van het traject gemonitord.