De gemeente Rucphen werkt aan een beleidsregel om beschermd wonen in het buitengebied mogelijk te maken. 

Reden is een initiatief van zorgboerderij de Bontekoe uit Sprundel om te starten met twee woonunits, waar ex-verslaafden en mensen met psychische problemen een tijdje kunnen verblijven met begeleiding.

Op dit moment is daar nog geen vergunning voor. Reden voor de gemeente om deze situatie te gedogen totdat er een speciale regeling voor is opgesteld.

"Wij omarmen dit initiatief graag. Op dit moment zijn er alleen projecten voor beschermd wonen in bijvoorbeeld Roosendaal of Bergen op Zoom en nog niet in onze gemeente", zegt wethouder Martien de Bruijn.

Verandering

Daar brengt hij graag verandering in: "In 2020 worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor deze zorg vanuit de Wmo. Daar past dit project prima bij. We zien graag kleinschalige vormen van beschermd wonen op bijvoorbeeld zorgboerderijen waar mensen hun leven weer op de rit kunnen krijgen." 

De Bruijn verwacht dat de nieuwe beleidsregel aan van het jaar klaar is. Vanaf dat moment bestaat ook een goede leidraad om te kijken naar andere nieuwe soortgelijke initiatieven.