De Rucphense wethouder Martien de Bruijn heeft deze week het nieuwe waspunt in Steunpunt Gagelstede in Sint Willebrord geopend. 

Deze regionale wasvoorziening is bedoeld voor cliënten uit de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur en Moerdijk.

Er is gekozen voor een gezamenlijk waspunt, zodat het werk efficiënter kan worden gedaan. Mensen komen in aanmerking voor de wasservice, als zij een Wmo-indicatie hebben.

In totaal kunnen ongeveer 125 mensen gebruik maken van deze voorziening. In 2018 sluit ook de gemeente Halderberge aan bij deze samenwerking.