De middelbare scholen in Roosendaal worden zelf verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Wethouder Hans Verbraak schuift deze bevoegdheden over van de gemeente richting de schoolbesturen. 

"Op deze wijze ontstaat een maximale flexibiliteit om sneller te handelen", meldt wethouder Hans Verbraak.

Het gaat om tientallen miljoenen euro’s die voortaan rechtstreeks door scholengemeenschap Tongerlo (voor Da Vinci College, Norbertus Gertrudis Lyceum en Mavo) en het Jan Tinbergen College (JTC) kunnen worden ingezet.

De besturen van de middelbare scholen zijn blij met deze ontwikkeling. Zij gaan het geld gebruiken voor de onderhoud, het verbouwen van bestaande schoolgebouwen en het neerzetten van nieuwbouw. De gemeente blijft nauw betrokken, maar de schoolbesturen bepalen zelf hoe zij de beschikbare financiën besteden.

Maatwerk

"De schoolbesturen bepalen zelf welke investeringen op welk moment belangrijk zijn waardoor maatwerk mogelijk is. Trajecten voor huisvesting worden hierdoor met jaren verkort, de kosten die gemoeid zijn met nieuwbouw en onderhoud worden optimaal afgestemd en de kwaliteit van onderwijshuisvesting krijgt voor het volledig voortgezet onderwijs een duurzame impuls", benadrukt Verbraak. 

Scholengemeenschap Tongerlo en het bestuur van het JTC zijn met de gemeente afspraken voor de duur van ongeveer veertig jaar aangegaan.

Klimaatneutraal

Directeur Charles van Wettum van het JTC wil onder meer inzetten op het klimaatneutraal maken van zijn school. Daarnaast richt de school zich op de ontwikkeling van een extra gebouw aan de Takspui, zodat alle JTC-leerlingen straks les krijgen op één locatie. "Dit wordt wel flexibel. Als het nodig is, kan het pand dan snel een andere bestemming krijgen", blikt Van Wettum vooruit.

Scholengemeenschap Tongerlo staat ook voor grote uitdagingen. Het Norbertuscollege wordt ontwikkeld tot een lyceum voor havo en vwo. Het Gertrudiscollege gaat verder als de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat. Daar kunnen straks vijfhonderd scholieren terecht. De mavo-leerlingen verhuizen tijdelijk naar de Bovendonk, zodat de dependance aan de Vincentiusstraat kan worden verbouwd.

Moderniseringsslag

Ook het Norbertuscollege (straks Norbertus Gertrudis Lyceum) wacht de komende jaren een flinke moderniseringsslag.

"Het karakteristieke zijaanzicht met de kleine klassen vooraan blijft behouden. Die kunnen we straks ook nog gebruiken als kantoorruimte of voor de Griekse en Latijnse lessen. De rest erachter mag allemaal plat. We gaan dan ook kijken hoe we ook dat kunnen invullen. Ook het lyceum is in ontwikkeling", besluit Marijke Broodbakker, algemeen directeur bij Stichting Tongerlo.