Minister Kamp heeft het advies van twee provincies en achttien gemeenten, waaronder Halderberge overgenomen. Wethouder Hans Wierikx is blij met de beslissing. 

Het voorgenomen traject tussen Rilland en Tilburg zorgt al jaren voor onrust binnen de gemeenten uit de regio.

De handen werden om die reden ineen geslagen om te komen tot een tracé waar de gemeenten en provincies zich wel in kunnen vinden, de noordelijke variant. 9 procent duurder, maar met minder heftige gevolgen. Het bericht dat Kamp het voorkeurstracé in zijn geheel heeft overgenomen, zorgde voor euforie in het gemeentehuis. 

Om Nederland te kunnen blijven voorzien van stroom is het nodig om de hoogspanningsverbinding te vernieuwen. Al in 2011 en 2014 hebben de verantwoordelijke ministers een besluit genomen over het voorgenomen tracé voor de Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding. Dit tot grote ontevredenheid van vele gemeenten. In juni 2016 werd bepaald dat de samenwerkende overheden na lang gesteggel een advies uit mochten brengen.

Noordelijk

Dat hebben de samenwerkende overheden gedaan, met als eindresultaat dat het nieuwe 380 kV-tracé straks loopt van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf.

Bij Woensdrecht komt de bedrading zeven kilometer ondergronds te liggen. Van Roosendaal tot en met Standdaarbuiten loopt de route langs de westkant van de A17. Van Standdaarbuiten naar Tilburg wordt de lijn via het noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand getrokken. Het tracé loopt tot aan Tilburg.

Bundeling

Wethouder Hans Wierikx is blij dat alle moeite om de minister tot inkeer te laten komen niet voor niets is geweest.  "Als gemeente Halderberge hebben wij ons altijd ingezet voor een zo optimaal mogelijke bundeling en combinatie van de nieuwe verbinding met de bestaande infrastructuren. Dit om onnodige overlast en aantasting van ongeschonden gebied zoveel als mogelijk te beperken. Het is een mooi resultaat dat de jaren van inzet en intensieve samenwerking met en door alle betrokken partijen, waaronder ook het Actiecomite 380kV Halderberge en de Stichting belangengroep Oud Gastel en Stampersgatin Halderberge, zijn vruchten heeft afgeworpen." 

Wat de wethouder betreft kan men zich nu gaan richten op de vervolgfase.