Wethouder Toine Theunis maakt zich zorgen over hoe de plannen van de provincie Noord-Brabant om het aantal veehouderijen in te dammen uit gaan pakken. 

Dat zei hij tijdens de sleutelactie van de Roosendaalse boeren in het stadskantoor. Hij is bang dat stallen op het platteland leeg komen te staan en op die manier bijdragen aan verpaupering. "Eén op de acht boeren wordt al benaderd voor wietteelt. Dat is een groot probleem", zei Theunis.

Hij benadrukt dat het aan de provincie Noord-Brabant is om het beleid op te stellen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen en strengere eisen te stellen aan veehouders. “Dat is een hogere overheid en daar kunnen wij als gemeente nauwelijks invloed op uitoefenen”, meent Theunis. Ook geeft hij aan dat het aan de gemeenteraad is om een eventueel signaal af te geven aan de provincie of niet.

Drugscriminaliteit

Wel geeft Theunis aan dat de bestuurders van de provincies goed na moeten denken over de consequenties voor het platteland. Hij ziet niet graag dat schuren massaal leeg komen te staan, omdat dit uiteindelijk leidt tot verloedering. Dat gebeurt al op meerdere plekken in de provincie Noord-Brabant. Het gebeurt niet zelden dat drugscriminelen hun oog op een stal laten vallen en er een grote hennepkwekerij of een drugslaboratorium beginnen. Hij geeft aan dat de gemeente nu relatief weinig werk heeft aan het buitengebied.

"Het enige wat we eigenlijk hoeven is wegen onderhouden en verder onderhouden boeren het platteland. We hebben met de lokale ZLTO ook veel bereikt. Zo wordt er aan natuurontwikkeling gedaan en is er een Agrarische Natuurvereniging opgezet. We zien in het buitengebied vooral familiebedrijven die van onze ‘eigen Roosendalers’ zijn. We hebben ook in Roosendaal een actief beleid om er voor te zorgen dat er geen nieuwe intensieve veehouderij-bedrijven bijkomen, maar de bestaande bedrijven moeten we koesteren."

Weloverwogen besluit

De wethouder ziet liever niet dat grote investeringsmaatschappijen of bedrijven van buiten zich op het Roosendaalse platteland vestigen. Hij benadrukt dat de gemeente goed samenwerkt met de lokale boeren en dat hij dat graag zo wil houden: "Het is daarom ook belangrijk dat de provincie een weloverwogen besluit neemt en nadenkt over compenserende maatregelen."

Theunis benadrukt dat de veedichtheid in het buitengebied in de gemeente meevalt. Voorzitter Jos Naalden van boerenorganisatie ZLTO gaf aan blij te zijn dat de wethouder naar de agrariërs wilde luisteren. "We zijn blij voor jullie waardering en concluderen dat boeren bij Brabant horen."