Er is nog steeds een kans dat Aldi naar het Handelscentrum aan de Bosschendijk in Oudenbosch verhuist.

Dat zegt wethouder Hans Wierikx als reactie op een brief van supermarktketen Lidl, waaruit blijkt dat het idee bestaat dat Aldi sowieso niet naar de Bosschendijk mag.

Volgens Wierikx zijn er strikte voorwaarden waaraan voldaan moet worden en is Aldi nog steeds bezig om daar invulling aan te geven. "Het zou dus heel goed kunnen dat we ons over een nieuw voorstel van Aldi gaan buigen", zegt hij.

Een van de voorwaarden is dat Aldi voor een passende invulling zorgt in het huidige pand in het centrum.

Winkelruil

De eventuele verhuizing van Aldi uit het centrum van Oudenbosch naar de Bosschendijk houdt de gemoederen al lange tijd flink bezig. Aldi wil naar het voormalig handelscentrum en tekende eerder al een intentieovereenkomst met Action om deze winkelketen in het pand van Aldi te laten trekken.

Aldi-woordvoerder Gerald Kas stelde eerder dat het plan dat al jaren in de la ligt een win-winsituatie voor Oudenbosch zou betekenen. De supermarktketen opent steeds meer zaken aan de rand van centra en wil dat ook in Oudenbosch voor elkaar krijgen.

Aldi liet haar oog al eerder vallen op het handelscentrum aan de Bosschendijk en pleitte voor winkelruil. Hij stelde zelfs dat als de gemeente niet meewerkt, Aldi overweegt te vertrekken uit Oudenbosch.

Afwijzing

De Oudenbossche Koepelondernemers reageerden begin 2017 enorm fel op het Aldi-verzoek. "Het ondersteunen van dit verzoek zou ingaan tegen alle principe afspraken die met de gemeente zijn gemaakt", zo zei men tegen de Bode.

"Wij zijn met regelmaat in gesprek met de wethouder van Economische zaken en ook zeer intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Economische Visie Nota. Een van de zwaarwegende afspraken is het vitaal houden van het kernwinkelgebied. Om dit te kunnen realiseren is het nagenoeg onmogelijk om de gemaakte afspraken met betrekking tot centralisatie niet na te komen. In het verleden zijn er meerdere aanvragen geweest voor vestiging buiten de kern en deze zijn consequent afgewezen. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit voor het college een serieuze overweging zou zijn."

Afspraken

De ondernemers werden kort daarop gerustgesteld toen het college van B&W het verzoek vanuit Aldi van de hand wees.

"We hebben dit uitvoerig besproken en bekeken, maar wij kunnen niet anders dan dit plan tegenhouden. We kunnen simpelweg niet meewerken aan dit principeverzoek. De kern van het verhaal is dat we heel duidelijk zijn in het verhaal dat wij een compact en vitaal winkelgebied willen hebben. Dan moeten we geen versnippering willen en dat is wel wat er gaat gebeuren als we Aldi naar de Bosschendijk laten gaan", zei hij in januari.

Intensief

Aldi kreeg te horen dat verplaatsing naar de Bosschendijk alleen mogelijk is onder strikte voorwaarden.

"Dat is blijkbaar niet helder bij Lidl, want we kregen een brief van hen waaruit blijkt dat men ervan uit gaat dat het hele plan van de baan is. Aldi zoekt momenteel intensief naar mogelijkheden dus de kans is groot dat wij ons weer over een nieuw plan gaan buigen. Maar nogmaals; het moet hoe dan ook geen leegstand tot gevolg hebben. Daar zijn we nog steeds heel strikt in", besluit de wethouder.