West-Brabant wil flexibeler omgaan met bedrijventerreinen

De Regio West-Brabant wil beter in kunnen spelen op de veranderde economische omstandigheden en concrete vragen uit de markt. 

Op dit moment zijn er 225 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor 40 procent van de regionale werkgelegenheid en elf miljard euro aan omzet. 

West-Brabant kent een overaanbod aan industrieparken. Het gaat hierbij vooral om bedrijvenparken die zich richten op bedrijvigheid uit het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Hiervoor wordt geen uitbreiding verwacht, maar er moet wel rekening worden gehouden met de vervanging. Veel bedrijfspanden zijn gedateerd of staan op een onlogische plek.

Grote logistieke kavels

Daar staat tegenover dat er een grote vraag is naar logistieke kavels vanaf vijf hectare. Hiervoor zijn bijna geen geschikte locaties in West-Brabant. "Het bedrijventerreinenaanbod moet met deze veranderingen meebewegen", geeft de Etten-Leurse wethouder Jean-Pierre Schouw aan.

Hij is binnen de regio bestuurlijk aanspreekpunt voor dit project. "Met dit afsprakenkader kunnen we samen, met gemeenten en provincie, verder werken aan een gezonde markt voor bedrijventerreinen." Het is de bedoeling dat nieuwe industrieparken pas in ontwikkeling worden gebracht als er een concrete vraag is.

Lees meer over:
Tip de redactie