Raadsleden en wethouders Halderberge gaan voortaan bobben

De Halderbergse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan na de zomerreces bobben.

Het speciale vergadermodel, beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming, moet ervoor zorgen dat er meer tijd en aandacht komt voor de beeldvorming. Dit gaat onder andere gebeuren door actief deskundigen, burgers of ondernemers uit te nodigen om hun verhaal te doen.

Eind 2014 is er een werkgroep opgericht vanwege de lage opkomst bij de verkiezingen. Sindsdien zijn er behoorlijk wat zaken aangepast om de burger meer te betrekken bij de politiek.

Zo zijn er meet & match-bijeenkomsten in het leven geroepen, heeft de overheids- en burgerparticipatie vorm gekregen en zijn er per kern een aantal ambassadeurs aangesteld.

Bob-model

Anders vergaderen is ook een onderdeel van het algehele plan. Om die reden wordt na de zomer het bob-model ingevoerd. Met de oordeelvorming en besluitvorming zit het al wel goed in Halderberge, dus er gaat met name ingezet worden op de beeldvorming.

"We gaan ambtenaren, burgers en ondernemers actief uitnodigen om hun kennis te delen. Dit gebeurt naast het reguliere inspraakmoment. Op die manier willen we zorgen dat we een onderwerp goed voor ogen en helder hebben", aldus wethouder Frits Harteveld.

Lees meer over:
Tip de redactie