Gemeente stopt geld in Halderbergs jongerenwerk

Het jongerenwerk in Halderberge behoudt haar assistent jongerenwerker. De gemeente wil namelijk ook voor 2018 geld vrijmaken om het jongerenwerk op peil te houden. 

Volgens wethouder Jan Paantjens zou de organisatie in een ander geval slachtoffer worden van haar eigen succes. Voor de jaren erna wil het college kijken op welke manier er structureel vrijgemaakt kan worden voor de extra kracht.

"Het is gevaarlijk om te zeggen, maar in onze ogen is er in Halderberge praktisch geen overlast van jeugd. Dat is mede te danken aan de enorme inzet van het jongerenwerk. Daar moeten we niet op bezuinigen", zo zegt Paantjens.

Ongeveer vijftien tot twintig jongeren weten de weg te vinden naar de inloop in Oud Gastel om er te gamen, een spelletje te doen of samen te kletsen en te ontspannen. Bij Tune Inn in Oudenbosch zijn dat er nog veel meer, ongeveer 25 verschillende gezichten per dag. Ongeveer tien jongeren blijven gemiddeld eten waarvoor samen gekookt wordt.

Assistent

De laatste jaren weten zoveel jongeren meer dan eens per week de weg naar de jeugdhonken te vinden dat er versterking werd gezocht voor jongerenwerkers Jet van Es en Mark van den Born. Deze werd gevonden in de persoon van Suzanne van Merriënboer.

De activiteiten werden steeds verder uitgebreid waardoor het volgens de gemeente bijna onmogelijk is geworden om de functie van assistent te schrappen. De gemeente Halderberge maakte voor dit jaar daarom al geld vrij om de functie te behouden en wil dat ook komend jaar weer doen.

Wethouder Jan Paantjens legt uit: "De beide jongerenwerkers hebben het echt enorm druk en om die reden was het wel op zijn plaats om hen versterking te beiden. Hun verzoek hebben we dan ook met plezier gehonoreerd." 

Sociaal Domein

Als het aan de wethouder ligt, gaat de gemeente Halderberge de kosten structureel opnemen in de begroting. "Voor 2019 staat het plan sociaal domein op de planning. Een mooie gelegenheid om na te denken over de inrichting hiervan", zegt hij.

"Het is gevaarlijk om te zeggen, maar in onze ogen is er in Halderberge praktisch geen overlast van jeugd. Dat is mede te danken aan de enorme inzet van het jongerenwerk. Daar moeten we niet op bezuinigen", aldus de wethouder. 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder zegt eveneens heel erg onder de indruk te zijn van het jongerenwerk. "Onlangs mocht ik een hapje mee eten in het jongerencentrum. Het was heel bijzonder om te zien wat een klik de jeugd heeft met de jongerenwerkers. Je kunt jeugdigen niet vertellen waar ze in hun vrije tijd heen moeten gaan, er moet een klik zijn en die is er zeker. Er is groot vertrouwen onderling. Ook het contact met onder andere de wijkagent is goed. Dat is misschien wel waardevoller dan we denken."

Lees meer over:
Tip de redactie