Flinke investeringen in Roosendaalse samenleving

De gemeente Roosendaal gaat flink investeren in de samenleving. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders bekend in de Kadernota. 

Dat is mogelijk vanwege overschotten in de begroting en voordelen op de uitkering die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt.

Oplopend bedrag

Dit jaar heeft de gemeente een bedrag van 5,9 miljoen euro paraat. Dat loopt op tot een bedrag van negen miljoen euro in 2021.

Een deel van dit geld heeft al een bestemming gekregen. Het college stelt in de Kadernota voor om nieuwe voorstellen te verwerken voor de Programmabegroting van 2018.

Sportaccommodaties

Voor de verduurzaming en innovatie in sportaccommodaties en de ontwikkeling van de Wielerexperience wordt een bedrag van 280.000 euro uitgetrokken. Er gaat 245.000 euro extra naar de bijzondere bijstand.

Verder wordt het parkeren goedkoper. De afrekentijdseenheid wordt verlaagd naar twintig minuten. Dat betekent voor de gemeente een omzetverlies van 140.000 euro.

Verder kunnen uitbaters van wijk- en buurthuizen 500.000 euro tegemoet zien om maatregelen te nemen op het gebied van duurzaamheid.

Thema’s

Het college trekt daarnaast structureel geld uit voor de thema’s veiligheid, groen en zorg. De eerste uitkomsten van het Burgerakkoord waarbij bewoners hun mening kunnen geven laten zien dat deze onderwerpen erg leven.

De gemeente stelt daarom 1,2 miljoen euro beschikbaar voor groen, 450.000 euro voor veiligheid en 200.000 euro voor zorg.

Buffer

De Kadernota sluit af met een positief resultaat. Dat betekent dat er de komende jaren nog een fors deel van het overschot overblijft. Niet al dit geld wordt ingezet voor nieuwe voorstellen.

Het college wil een buffer aanhouden voor mogelijke tegenvallers en onzekerheden een die een grote financiële impact zouden kunnen hebben. Daarbij gaat het vooral om ontwikkelingen binnen de Wmo, jeugdzorg en re-integratie.

Tip de redactie