Stichting Dorpshuis Nispen wil de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Nispen verbouwen tot een buurthuis. Om dit mogelijk te maken wil de stichting het huidige dorpshuis Nisipa verkopen. 

Op de plek van het dorpshuis zouden dan woningen kunnen worden gebouwd. 

Het Bewonersplatform van Nispen wil weten welke woningbehoefte er is in het dorp en heeft daarom een enquête uitgezet. Hierin wordt deelnemers gevraagd of zij interesse hebben in een huur- of koopwoning en welk bedrag zij daarvoor willen betalen.

Daarnaast wordt gepeild of de voorkeur uitgaat naar een appartement of grondgebonden woning. Hier kun je de enquête vinden.