Gunstige financiële resultaten voor Bravis ziekenhuis regio Roosendaal

Twee jaar na de fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn de financiële resultaten van het Bravis ziekenhuis sterk verbeterd. 

In 2016 hield het Bravis een bedrag over van 4,5 miljoen euro op een totale zorgomzet van 297 miljoen euro. "Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Op deze manier ontstaat extra ruimte voor de financiering voor noodzakelijke investeringen", legt een woordvoerster van Bravis uit.

De twee hoofdlocaties van het Bravis ziekenhuis zijn in Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarnaast zijn er poliklinieken in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen.

De afgelopen jaren kregen verschillende initiatieven in het fusieziekenhuis vorm. Zo ontstond het Moeder en Kind-centrum in Bergen op Zoom, kreeg de Roosendaalse ziekenhuisvestiging een Oncologiecentrum en volgde er een grootscheepse renovatie van het hospitaal in Roosendaal.

Prima samenwerking

Bestuursvoorzitter Hans Ensing van Bravis is een tevreden man. Volgens hem kan het Bravis dankzij het goede financiële resultaat blijven investeren in noodzakelijke en gewenste faciliteiten en medische apparatuur.

In het ziekenhuis is volgens hem een prima samenwerking gaande tussen de Raad van Bestuur, de Vereniging Medische Staf en de zelfstandige medische specialistische bedrijven. Op deze manier ontstaat een goed evenwicht met aandacht voor de kwaliteit van zorg en financiën. Dat komt de bestuurbaarheid van de gehele ziekenhuisorganisatie ten goede.

Nodige uitdagingen

De komende periode staat het Bravis ziekenhuis wel voor de nodige uitdagingen. Zo moet er ingespeeld worden op nieuwe landelijke richtlijnen, op een scherper inkoopbeleid van zorgverzekeraars en het bijsturen van medische ontwikkeling.

De komende tijd moeten patiënten ook vaker rekening te houden met de concentratie van medische vakgroepen op één locatie.

"Dit kan op gespannen voet komen te staan met de eerdere uitgangspunten: evenwicht tussen de beide hoofdlocaties en zorg dichtbij de woning van de patiënt. Het is aan het Bravis ziekenhuis om steeds een transparante afweging te maken in het belang van betere zorg voor de patiënt", geeft Ensing aan.

Tip de redactie