Witgele Kruis Oudenbosch luidt de noodklok vanwege afnemend ledenaantal

Het voortbestaan van het Witgele Kruis in Oudenbosch staat op losse schroeven vanwege het afnemend ledenaantal. 

Het bestuur maakt zich ernstig zorgen over de toekomst.

Het aantal leden neemt drastisch af, het contact tussen de leden en het bestuur is te verwaarlozen en het bestuur heeft geen idee hoe de activiteiten ervaren worden door de leden. Om die reden wil de kruisvereniging een inventarisatie houden onder de leden om erachter te komen of het voortzetten van de vereniging nog wel zin heeft.

Reanimatiecursussen, de uitleen van loophulpmiddelen, zwemmen, fitheidstest/gezondheidstests, samen bewegen en ga zo maar door. De kruisvereniging in Oudenbosch wil eenzaamheid voorkomen en zorgen voor een mooi aanbod. In het verleden had het Witgele Kruis veel leden, was het een bloeiende vereniging en was het vrijwel vanzelfsprekend om lid te zijn van de kruisvereniging. Het ledenaantal is echter drastisch gekelderd. In 2000 had de kruisvereniging in Oudenbosch nog 2.900, maar dat aantal is in zestien jaar tijd met maar liefst 45 procent gedaald naar 1.539.

Compliment

Niet alleen het ledenaantal is volgens het bestuur veelzeggend. Ook de reacties op het vorig jaar gehouden onderzoek naar de waardering van de activiteiten baart men zorgen.

"We wilden op deze manier meer zicht krijgen op de vragen om hulp en ondersteuning die bij de leden leefden", legt bestuurslid Timmermans uit. 1.500 leden kregen schriftelijke vragen aangeboden. Slechts 187 reageerden daarop.

64 huishoudens gaven aan hulp te hebben gevraagd waarvan er 63 die hulp ook daadwerkelijk hebben gekregen. 32 via de wijkzuster en 31 via de gemeente. 25 mensen geven de kruisvereniging via de vragenlijst een compliment of een bemoedigend woord. "Op zich natuurlijk hartverwarmend. Toch stelde het totale aantal reacties op zich in ernstige mate teleur", zo zegt Timmermans.

Beleid

Timmermans benadrukt dat de kruisvereniging overweegt zichzelf op te heffen, maar wil wat dat betreft niet over één nacht ijs gaan.

"We willen dingen samen doen en iets voor elkaar betekenen. Dat is ook samen beleid maken, dit beleid samen uitdragen en ook samen de toekomst verkennen en ingaan. We missen pas iets als het er niet meer is en zo zal het ook gaan met het Witgele Kruis in Oudenbosch als we geen actie ondernemen", zo legt hij uit.

Keukentafelgesprek

Het bestuur wil daarom kijken welke nieuwe rol ze aan kan nemen en wat de leden precies willen en verwachten. De mogelijkheden variëren van leden ondersteunen bij Wmo-zaken zoals het keukentafelgesprek, doorgaan zoals altijd het geval was en het bieden van ondersteuning aan leden die ernstige problemen ondervinden als gevolg van allerlei bureaucratische problemen bij de uitvoeringsorganen.

Hoe dan ook wil het bestuur met het juiste plan van aanpak weer de bloeiende vereniging worden die het Witgele Kruis altijd is geweest. Alle leden krijgen het voorstel thuisgestuurd en kunnen daarop reageren.

Lees meer over:
Tip de redactie