Waterschap Brabantse Delta heeft in een deel van West-Brabant een sproeiverbod ingesteld. Boeren mogen dan geen land meer besproeien met water uit sloten en beken. 

Deze maatregel is genomen om te zorgen dat oevers en kaden geen schade oplopen door de lage waterstand. 

Daarnaast worden dieren en planten die onderwater leven op deze wijze beschermd. Het sproeiverbod voor grasland geldt voor het stroomgebied van de Dongevallei.

In de gebieden van de Turfvaart bij Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert en de Wouwse gronden bij Steenbergen en Bergen op Zoom geldt een uitgebreider verbod. Ook akkers mogen hier niet worden beregend met water uit beken en sloten. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het sproeiverbod weer ingetrokken.