De opening van hondenspeelplek Bovendonk in Roosendaal is het resultaat van burgerparticipatie in dit deel van de wijk. De initiatiefnemers hebben elkaar enthousiast gemaakt, de bewoners om hun mening gevraagd en na instemming van de buurt de hulp van de gemeente ingeroepen. 

Daardoor liepen er zaterdagochtend nogal wat tevreden mensen rond, die op enigerlei wijze aan de hondenspeelplek hadden bijgedragen. De opening van de hondenspeelplek werd verricht door Cor Gabriëls, fractielid van de Roosendaalse Lijst, die de zieke wethouder Saskia Schenk verving.

Johan Koevoets, initiatiefnemer en een van de beheerders, was maar wat trots dat het uiteindelijk is gelukt. "Eigenlijk kun je zeggen dat we er drie jaar over gedaan hebben om dit samen met alle partijen te realiseren. Toen we begonnen waren er wel plannen, maar was er geen geld", vat hij de start van het project samen.