De provincie Noord-Brabant wil de woningvoorraad tot 2030 laten groeien met 120.000 woningen. Dat is nodig door de toenemende vraag van met name eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing. 

Een en ander blijkt uit de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. Dit onderzoek is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer wil bij nieuwbouw het accent leggen op het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorruimte naar woningbouw. Volgens hem biedt dit ook kans voor de verduurzaming van binnensteden en dorpscentra.