Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal wil de komst van een derde speelautomatenhal mogelijk maken op leisurepark De Stok. 

Momenteel is er alleen ruimte voor een gokruimte in het Herstaco Stadion, maar deze optie is nooit gebruikt.

Gezien de ontwikkelingen op onder meer onderwijsgebied is dit ook geen gewenste locatie meer om gokautomaten neer te zetten.

Het is ook nodig dat de gemeente Roosendaal de verordening rond speelautomatenhallen in de gemeente gaat aanpassen. De huidige Verordening Speelautomatenhallen dateert van 1999 en is volgens de Raad van State in juridische zin verouderd.

Beperkt aantal locaties

De verordening rond speelautomatenhallen is een zogenoemde schaarse vergunning. Meerdere exploitanten kunnen interesse hebben in een dergelijke vergunning, terwijl het aantal locaties beperkt is. Door de recente uitspraak van de Raad van State zal de gemeente Roosendaal de verordening moeten aanpassen.

"De verordening dient zo te worden aangepast dat iedere belangstellende in de gelegenheid wordt gesteld om mee te dingen naar de schaarse vergunning. Daarnaast zal er voortaan een limiet op de verordening gesteld worden. De vergunning is binnen de nieuwe verordening nog maar tien jaar geldig. Daarna kunnen andere exploitanten zich ook melden voor een vergunning", aldus burgemeester Jacques Niederer.

Recreatief hoofdgebruik

Volgens de burgemeester is destijds door de gemeenteraad besloten om drie speelautomatenhallen toe te staan binnen de gemeente: "Er zijn er echter maar twee daadwerkelijk gerealiseerd, in het centrum van de stad. De derde optie was bij het Herstaco Stadion. Het college wil aan de gemeenteraad voorstellen om bij leisurepark De Stok een eventuele derde speelautomatenhal te realiseren. Voorwaarde is dan wel dat deze speelautomatenhal een ander recreatief hoofdgebruik moet ondersteunen. Er is al belangstelling voor een derde locatie en wij verwachten dat er meer interesse zal zijn."

Tot maandag 3 juli kunnen de huidige exploitanten en eventuele nieuwe exploitanten hun zienswijzen op de nieuwe verordening geven. Pas daarna neemt het college een standpunt in en wordt de vernieuwde Verordening Speelautomatenhallen aan de gemeenteraad aangeboden.