Een milieustraat die voldoet aan de eisen van deze tijd en onder meer past binnen het recent uitgerolde duurzaamheidsbeleid 'Roosendaal Futureproof': dat is de wens van de gemeente Roosendaal. 

In overleg met de gemeente Halderberge worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe milieustraat.

De twee gemeenten zijn beiden eigenaar van de huidige milieustraat aan de Rietschotten, die daarmee beschikbaar is voor inwoners van zowel de gemeente Roosendaal als de gemeente Roosendaal. Volgens wethouder Toine Theunissen voldoet de bestaande milieustraat echter niet meer aan de eisen van deze tijd. "De servicegerichtheid is niet optimaal en ook de inrichting past niet meer bij de gewenste afvalscheiding."

Om aan de regels van het Nationaal afvalbeleid te voldoen en ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) te gaan, is het noodzakelijk om uit te breiden en de inrichting te verbeteren voor het beter scheiden van de verschillende afvalstromen.

Plannen

Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, wordt de nieuwe milieustraat straks de mooiste die er is. "Afval dat gescheiden kan worden, kan kosteloos worden gebracht. Alleen voor dakleer en restafval moet straks nog betaald worden, 0,15 cent per kg. Het systeem met tikken zal dan worden afgeschaft. Het streven is om de afvalstoffenheffing niet omhoog te laten gaan. Verder introduceren we graag een kringloopidee, waarbij mensen niet alleen afval kunnen komen brengen, maar ook kunnen komen halen. Denk aan stoeptegels, hout en andere materialen."

Als de plannen voor de nieuwe milieustraat doorgaan, dan zal de milieustraat qua service voorop lopen in de regio West-Brabant.

Locatie

Niet alleen de inrichting van de milieustraat zal aangepakt worden binnen de plannen, er is ook een nieuwe locatie voorzien. Op die manier kunnen de diverse afval- en grondstofstromen nog beter verwerkt worden.

"We zijn nog in overleg over de locatie waar de nieuwe milieustraat moet komen. Het streven is op Borchwerf te blijven en goed bereikbaar te zijn." Voor de nieuwe milieustraat gerealiseerd kan worden, gaat er nog wel een heel ambtelijk proces aan vooraf.

"We zijn samen met de gemeente Halderberge eigenaar van de milieustraat. Wij kunnen voor de zomer nog naar de raad met dit voorstel, maar in Halderberge zal dit na de zomer zijn. We kunnen dan dus eigenlijk nog niets, totdat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in Halderberge een besluit hebben genomen. De gevolgen voor Halderberge en de inwoners bij een nieuwe milieustraat zijn op dit moment dan ook nog niet duidelijk. Dit hangt af van de politiek."

De wens tot samenwerking is echter nog steeds aanwezig. Mochten zowel Roosendaal als Halderberge akkoord gaan met de plannen, dan kan de nieuwe milieustraat mogelijk ergens volgend jaar al gerealiseerd worden. "Qua bestemmingsplan moeten we dan ook wel wat wijzigen, in verband met het kringloopidee. Dat is een vorm van detailhandel, wat nu nog niet in het bestemmingsplan is opgenomen."