De gemeenten Halderberge en Roosendaal hebben niet hetzelfde tempo wat betreft het vormgeven van de milieustraat 2.0.

Beide maken nu gebruik van de milieustraat op Borchwerf en beide zijn overtuigd van de noodzaak om verdere stappen te zetten. 

Het tempo ligt echter ver uit elkaar. Roosendaal wil nog voor het zomerreces de gemeenteraad om budget vragen, maar Halderberge wil meer duidelijkheid en minder risico. Wethouder Hans Wierikx betreurt de gang van zaken: "We hadden graag samen opgetrokken, maar we gaan niets overhaasten. Het is niet handig, maar het is even niet anders."

De gemeenten Roosendaal en Halderberge werken al enige tijd aan een plan voor een nieuwe milieustraat. Momenteel is het gemeentelijk afvalbedrijf Saver nog gevestigd aan de Rietschotten 7 in Oud Gastel. Er wordt onderzocht of de milieustraat op de huidige plaats kan uitbreiden of in zijn geheel wordt verplaatst, maar voorziening blijft in ieder geval wel op Borchwerf.

Kostenplaatje

Een grotere milieustraat is nodig, omdat er steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld. Daarnaast willen Roosendaal en Halderberge inzetten op nieuwe innovaties en impulsen.

Woordvoerder Mariëtte Vos van de gemeente Halderberge benadrukte eerder al dat het kostenplaatje daarbij ook een belangrijke factor is. "Pas als de kosten bekend zijn, kan verder worden gekeken", zei ze tegen De Bode.

Spagaat

Diezelfde instelling lijkt de gemeente Roosendaal en de gemeente Halderberge nu in een spagaat te brengen. Aan de ene kant willen de gemeenten samenwerken, aan de andere kant loopt de procedure nu niet gelijk.

"Het is niet handig dat Roosendaal nu haar eigen pad wil bewandelen, maar daar is ze wel vrij in. Het is niet zo dat we met de rug tegen de muur gezet worden, want ik verwacht dat we elkaar zeker weer gaan vinden. Alleen op het gebied van de financiën willen wij aan de voorkant duidelijkheid en risico’s vermijden. Daarom kunnen en willen wij nu nog niet om budget vragen. We willen helderheid voor we verder gaan."