Politie in Rucphen start actie tegen milieuvervuilers

De politie startte dinsdag in de gemeente Rucphen een actie tijdens milieuvervuiler tijdens 'groene actiedag.'

Behalve wijkagenten deden ook buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) mee aan deze grootscheepse actie.

"Het is niet normaal wat wij aan meldingen binnen krijgen. Meldingen komen direct bij ons binnen of via de BuitenBeter app van de gemeente. Het afval is heel divers, van meubilair tot huishoudelijk afval, we zien het allemaal voorbij komen."

"Maar vooral resten van de hennepteelt en synthetisch drugsafval  baren ons zorgen. Helaas scoort de gemeente Rucphen hoog als het gaat om illegale vuilstort", aldus Bart Mannens namens de politie. Enkele hotspots in de regio staan op de lijst, geregeld wordt hier afval gedumpt.

SSiB

De actiedag is een initiatief van de plaatselijke politie waarbij zo'n twintig handhavers actief zijn. Belangrijke schakel daarbij is Samen Sterk in Brabant (SSiB), een samenwerking van Provincie, Omgevingsdiensten, alle Brabantse gemeenten, Brabant Water, politie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Defensie.

Regio handhaver SSiB, Paul Graafmans, geeft uitleg: "We controleren en handhaven op zo’n dag alles dat met de natuur te maken heeft. Zo letten we op loslopende honden, het betreden van het bos buiten de aangewezen paden en vernielingen. Flora en fauna krijgen steeds meer aandacht, ook bij onze blauwe collega’s. Een goede ontwikkeling die in heel Brabant waarneembaar. Acties als deze zullen in de toekomst vaker plaatsvinden."

Behalve de natuur krijgen de vier campings op deze dag extra surveillance. Marc van Aart namens de politie: "Afgelopen periode zijn er relatief veel campinginbraken gemeld. Met dergelijke acties willen we ook een signaal naar de burger uitdragen. Wij zijn er voor de burger, dat willen we extra onder de aandacht brengen."

Resultaat

Zeven bekeuringen, hennep dat in beslag is genomen, diverse waarschuwingen aan hondenbezitters en een waarschuwing aan een jager,  zijn de resultaten van deze actiedag. "Alle partners reageren positief op een dergelijke actie. En burgers geven aan handhaving op dit gebied zeer te waarderen. Behalve in de bossen zijn we actief in het poldergebied. Gelukkig viel de afvaldump dit keer erg mee, slechts één zak afval is de buit van vandaag", aldus Mannens. Illegale bomenkap is wel geconstateerd.

"Een onaangekondigde vervolgactie komt er zeker", laat Mannens weten. In een presentatie maakt hij samen met collega Van Aart duidelijk wat de gevolgen van afval voor het milieu zijn. "Alle kleine beetjes helpen. Als iedereen zijn afval netjes opruimt, heeft dat een zeer positief effect voor het milieu en uiteindelijk de leefbaarheid voor ons allen", besluiten de initiatiefnemers.

Lees meer over:
Tip de redactie