De provincie Noord-Brabant stelt 35,6 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van vijf fietssnelroutes. Hiertoe behoort ook een snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. 

Het doel is om deze nieuwe verbinding voor 2020 te realiseren en datzelfde jaar nog te starten met vier andere routes, waaronder een fietsweg tussen Roosendaal en Etten-Leur.

Het netwerk van fietssnelroutes moet ervoor zorgen dat mensen sneller de fiets pakken om naar werk of school te gaan. Op deze manier verbetert de luchtkwaliteit en ontstaan er minder files.

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal startten in 2015 al een onderzoek naar een mogelijk tracé voor een fietssnelweg. Daarbij werd gekeken hoe het tracé moest lopen en wat er allemaal bij komt kijken.

Gebruikers

In het nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zet de provincie extra in op het gebruik van de tweewieler.

"Op dit moment pakken Brabanders al voor meer dan een kwart van alle verplaatsingen de fiets en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar toeneemt", zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. "Als provincie willen we die beweging stimuleren, want fietsen is goedkoop, goed voor je gezondheid en voor de luchtkwaliteit. Het zorgt er ook voor dat we met zijn allen minder in de file staan."

Energie

Tussen Etten-Leur en Breda werd in 2014 al een fietssnelweg gerealiseerd. Het is de bedoeling dat mensen vanaf 2025 snel van Bergen op Zoom naar Tilburg kunnen fietsen.

De voorkeur van de provincie gaat daarbij uit naar duurzame en slimme technieken, zoals de mogelijkheid om energie op te wekken via het fietspad en het gebruik van biobased-materialen.

E-bikes

Anders dan het woord doet vermoeden, gelden op de fietssnelwegen overigens de normale snelheden voor fietsers. De routes zijn vooral bedoeld om fietsers zo weinig mogelijk kruispunten en andere obstakels te laten passeren, waardoor zij sneller ter plaatse kunnen zijn.

De Fietsersbond pleit al enkele jaren voor de aanleg van dit soort fietspaden in Nederland. De opkomst van de elektrische fiets speelt daarin een grote rol. E-bikers leggen makkelijker een grote afstand af, waardoor het fietsgebruik alleen maar toeneemt.