De Raad van State vindt dat de gemeente in het bestemmingsplan Rietmade expliciet moet benoemen waar er een wadi, een infiltratievoorziening, wordt aangelegd.

Volgens de raad is de buffer waar regenwater wordt opgevangen te vrijblijvend in het plan benoemd.

"Wij hebben de wadi aangemerkt als groen, maar de raad van State vindt dat we daarin specifieker moeten zijn. Dat gaan we dan ook aanpassen, anders kunnen de nieuwbouwplannen die we daar hebben niet doorgaan", licht wethouder Hans Wierikx toe.

De naam wadi verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal, maar is ook een afkorting van Water Afvoer Door Infiltratie.