De Stichting Cultureel Nispen stond zondag met een kunstmarkt bij het Openluchttheater stil bij de band van Nispen met de wereldberoemde schilder Pieter Paul Rubens.

Diens moeder bezat een buitenverblijf in Nispen: Het verdwenen slot Moerendaal. 

Op het parkeerterrein van de Turftuin toonden beeldende kunstenaars in een dozijn kraampjes hun werk.'s Middags gaf harmonie St. Caecilia de publieke belangstelling met een kort concert een stimulans.