Werkzaamheden aan centrumring Roosendaal beginnen

De werkzaamheden voor de nieuwe centrumring van Roosendaal starten maandag 22 mei. De binnenstad wordt voor het grootste gedeelte éénrichtingsverkeer met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Het is de bedoeling dat er sprake is van een herkenbare, compacte centrumring die met de klok meegaat. De belangrijkste verandering is dat de dubbele rijbaan komt te vervallen. Om het verkeer beter te geleiden, wordt er eenrichtingverkeer ingesteld. Daarnaast komt er het nodige groen langs de kant.

Aan de 'binnenzijde' van het centrum komt een vrijliggend fietspad te liggen. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt zo verbeterd. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de openbare straatverlichting aangepast en worden er buizen in de grond gelegd die ruimte bieden aan de infrastructuur voor glasvezelkabels die gebruikt kunnen worden voor onder meer verkeerstellingen en wifi.

Fases

De gemeente laat de werkzaamheden in fases uitvoeren om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat duurt in tijd wel iets langer, maar op die manier wordt de binnenstad zo efficiënt en praktisch mogelijk bereikbaar gehouden. Voor de zomervakantie gaat de Vughtstraat op de schop.

Het gaat daarbij om het weggedeelte van de Vughtstraat dat tussen de Stationsstraat en de Domineestraat ligt. Dat gebeurt in twee delen, waarbij het Emile van Loonpark -of van de ene kant of van de andere kant- bereikbaar is, zodat bevoorrading en parkeren mogelijk blijft.

Na de zomervakantie komt de Kloosterstraat (het gedeelte tussen Domineestraat en Burgemeester Prinsensingel) aan bod. De resterende fases worden met de aannemer verder uitgewerkt.

Overlast

Wethouder Cees Lok benadrukt dat er geen ontkomen is aan enige overlast: "Prioriteit is echter dat de bewoners, ondernemers en de parkeergarages goed bereikbaar blijven. Het hele project gaat ruim een jaar duren. Naar verwachting is onze nieuwe centrumring na de zomer van 2018 helemaal klaar."

De nieuwe centrumring vloeit voort als één van de concrete projecten uit het rapport ‘’Roosendaal: Gezonde Stad’ dat door de gemeenteraad in 2014 werd vastgesteld. Stedenbouwkundige Riek Bakker stond hiervoor aan de wieg.

In de nieuwe situatie worden de Vughtstraat, Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel, Nispensestraat en Laan van Luxemburg ingericht als eenrichtingsweg. De Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat behouden de bestaande inrichting en blijven beschikbaar voor tweerichtingsverkeer.

Tip de redactie